Đô Thị Phồn Vinh

ten okDownload tải file chi tiết


Kết Nối Tinh Hoa

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn góc 9.2 x18.5 m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn 7m x19 m Mặt bằng căn bìa 7m x19.5 m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn góc 6.8 m x19.5 m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn góc 11.8m x18.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn 2 mặt tiền 6m x18.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn bìa 7m x 18.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn góc 7m x20.5

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn góc 7m x18m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH1 78 Căn

Mặt bằng căn bìa 6m x20.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH2 139 Căn

Mặt bằng căn 8m x20.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH2 139 Căn

Mặt bằng căn bìa 8m x20.5

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH2 139 Căn

Mặt bằng căn điển hình 7m x20.5

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH3 34 Căn

Mặt bằng căn góc 9m x20.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH3 34 Căn

Mặt bằng căn góc 9.5m x20.2m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH3 34 Căn

Mặt bằng căn điển hình 8m x20.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Phố Vườn - TH3 34 Căn

Mặt bằng căn bìa 9m x20.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Nhà Phố Thương Mại - SH 24 Căn

Mặt bằng căn bìa 7m x19.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Nhà Phố Thương Mại - SH 24 Căn

Mặt bằng căn bìa 6m x19.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Nhà Phố Thương Mại - SH 24 Căn

Mặt bằng căn góc 6.8m x19.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết


Nhà Nhà Phố Thương Mại - SH 24 Căn

Mặt bằng căn điển hình 6m x19.5m

MẶt bằng thiết kế Izumi City

ten okDownload tải file chi tiết

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://www.izumcity.com/